Minimag - mały magazyn dla Ciebie Minimag - kontenery i kompleks magazynowy Minimag - materiały pakowe Zapytanie ofertowe Zamówienie - mały magazyn, kontener Kontakt English version  
 
 

 

Minimag

ul. 17 stycznia 45B (budynek Zephirus)
02 -146 Warszawa

tel: 48 22 100 29 25, faks: 48 22 100 29 29

e-mail: office@minimag.pl

Godziny otwarcia: 8-17

 UNIVERSAL EXPRESS RELOCATIONS SP. Z O.O.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000017555
NIP: 522-26-10-724
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł